Na zdjęciu widzimy dzieci, które próbują pokazać innym jak czują smutek aby przekazać otoczeniu sygnał o doświadczanej emocji. Ujawniając w czytelny sposób smutek mobilizują u innych empatię.

Samoświadomość to dla każdego z nas bardzo ważny obszar. Dla rodzica przede wszystkim. Tylko z uświadomionymi emocjami można działać i je rozumieć. Na zdjęciu ćwiczenie, które pokazało, że łatwo nie jest, uporządkować swoje odczuwane emocje. Zanim uznaliśmy praktyczną przydatność każdej z emocji warto było przyjrzeć się im z bliska. Wszak emocje mają różne barwy i natężenie.